Vi mô vĩ mô nhậu dô dô

Lại một ngày mệt mỏi với n thứ trong đầu, cũng có thể do dư âm của buổi chém gió tận 00h45 với 2 chú troai sáng nay :3
Đêm chém gió cũng kha khá là đã. Đi từ những vấn đề vi mô của cá nhân, lên những thứ linh tinh của tổ chức rồi đến mấy cái vĩ mô của công ty. Bay đi vòng lại mình cũng vẫn nhai lại vài cái ý tưởng như vại.
Vi mô vĩ mô tương quan tương đồng ảo diệu. Nên quan sát học hỏi ở mọi môi trường với tư duy và tầm nhìn to hơn. Đừng đi làm với cái tư duy nhân viên đi làm và chỉ làm đúng những gì được giao mà không quan tâm tới sự lên xuống của tổ chức công ty mình. Vì nếu công ty phải nuôi mình 10 đồng mà giá trị công việc mình làm ra so với thị trường cạnh tranh chỉ đáng 5 đồng, nghĩa là mình đang làm công ty lỗ. Vậy tới một ngày công ty không đủ lỗ để nuôi mình, thì công ty nổ, mình cũng gom rổ về ổ. Mà quan trọng nhất là năng lực của mình ở ngoài thị trường lại không thật sự như mình tưởng, khổ. Vậy nên, hãy làm nhiều hơn “hình vuông” của mình, hãy làm việc theo “hình tròn”, bọc lót và quan tâm tới các “hình tròn” khác, tổ chức phát triển thì mình cũng thăng hoa.
Nếu không giải được bài toán vi mô, thì khó mà giải được bài toán vĩ mô. Nếu cứ trách vấn đề nằm ở tha nhân, ở người khác ở trời đất, ở số phận… và cứ trông chờ một hoàn cảnh, một đội mạnh, một tài chính hoàn hảo để làm được những điều mình muốn thì cũng như kiểu “ôm cây đợi thỏ”, chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề.
Nếu không tìm được lời giải ở vi mô, hãy đi tìm lời giải ở vĩ mô. Môi trường lớn nhỏ có tương quan, con người xa gần có điểm giống, xã hội con người đã và đanh tiến hóa mạnh mẽ, những khó khăn mình gặp phải chắc hẳn người ta đã giải quyết, hãy tìm lời giải từ ấy.
Chém gió thoai :3

Leave a Reply