Thay đổi thời gian chụp của hình ảnh bằng ACD See

Sau khi gom ảnh sau một sự kiện về, bạn cần duyệt xem theo thời gian để phân loại chọn lựa ảnh, chợt phát hiện thời gian chụp của một máy bị set sai, làm cho nguyên lố ảnh đó bị “lạc loài mất thứ tự” so với các hình ảnh còn lại. Phải làm sao đây?

8/3 vừa qua CLB Internet sinh hoạt giao lưu với CLB Kỹ năng Thực hành Xã hội và CLB Lý Luận Trẻ, mình nhận vai trò phân việc chụp ảnh và tổng hợp ảnh. Trước khi diễn ra mình có họp các bạn chụp ảnh vào đầu giờ, rồi tùy theo tính chất máy ảnh của từng người mà sẽ chia ra ai chụp gần hay xa, tổng quan hay cận cảnh. Sau đó sẽ gom hình ảnh lại đổ vào một máy, rồi chép chia về lại cho 3 Câu lạc bộ.

Các loại máy có khả năng chụp ảnh đều khả năng ghi nhận thời gian chụp vào từng file hình ảnh, nên mình thường sử dụng tính chất này để sắp xếp hình ảnh. Sau khi gom ảnh lại mình đổ tất cả hình ảnh vào một thư mục, sử dụng ACD See (phần mềm quản lý hình ảnh) để sắp xếp và duyệt xem tất cả ảnh theo thứ tự thời gian. Vấn đề phát sinh là việc setup thời gian trên 1 trong 3 máy bị sai, khiến cho thời gian của đống ảnh đó bị ghi nhận vào ngày 7/3, mất thứ tự so với các ảnh còn lại.

image

Mày mò thì có thể chọn tất cả file ảnh bị sai, chọn thuộc tính và thay đổi hàng loạt, tuy nhiên làm vậy thì nó bị thay đổi thành cùng một ngày, giờ, phút giây hết luôn thì cũng không sắp xếp được như mục đích.

Sau 1 phút 30s google, mình tìm ra cách để cài đặt lại thời gian, khá linh động, có cả cách cộng thêm hoặc trừ ra số giờ luôn.

Vào menu Tool > Batch > Adjust Time Stamp

image

Chọn Date to change là EXIP date and time (là thông số thời gian chụp ảnh do máy ảnh ghi nhận trong file hình). Nhấn Next.

SNAGHTML1b56c88b

Ở đây có 4 cách thay đổi thời gian chụp của file hình ảnh, mình chọn cách cuối cùng, để cho phép cộng tới hoặc trừ lùi một lượng thời gian so với thời gian chụp được ghi nhận trong file hình ảnh. Theo đề bài là hình ảnh chụp vào ngày 8/3  mà bị máy ghi nhận nhầm 7/3, vậy set cộng thêm (forward) 24h nữa cho qua ngày 8/3.image

Vậy là xong, giờ bạn có thể sắp xếp trộn lẫn hình ảnh từ 3 máy ảnh khác nhau lại theo trình tự thời gian của sự kiện rồi.

Còn bạn, bạn hay quản lý hình ảnh như thế nào? Chia sẻ nhé ^_^

Leave a Reply