Tại sao việc phát triển phần mềm lại phức tạp ?

Bản thân việc phát triển phần mềm là một nhiệm vụ không phức tạp và không dễ dàng. Tuy nhiên, ngoài ra thì một thứ phức tạp hơn nữa đó chính là những yêu cầu của khách hàng và khoản ngân sách họ dự trù cho các yêu cầu đó.

Hình minh họa sau được thiết kế bởi Toggle (một ứng dụng quản lý công việc đơn giản) thể hiện súc tích ý tưởng về việc phân chia sản phẩm lớn thành nhiều gói với các thành phần cần thiết và chuyển giao ngay được, để giữ cho khách hàng luôn hài lòng.

Hình minh họa cũng đã thể hiện được qua một số qui trình làm phần mềm từ truyền thống như Waterfall đến các qui trình hiện đại như Agile, Kanban, Scrum và Lean.

software-development-methods-explained-with-cars-toggl-infographic-02[1]

Bạn và các đồng  đội đang áp dụng qui trình nào? Cùng chia sẻ và thảo luận nhé.

Leave a Reply