2010 Jan 27: G7 & Vũng Tàu

Dự tính là tổ chức đi chuyến biển cho cả nhà 07CK2 từ trước đó một tháng, cũng mất công chuẩn bị, tuyên truyền nhưng mọi việc không thể thực hiện được. Nhưng với tâm trạng thăng hoa sau mùa thi và lời thề quyết tâm ăn chơi sa đọa, nhóm G7 cũng đã có được một chuyến đi “biển bụi” bằng xe bus cực tuyệt. Continue reading 2010 Jan 27: G7 & Vũng Tàu