Làm sao để sử dụng “call to action”

Nguồn: http://photoshoptutorials.ws Dịch bởi: phatchuongit@mail.com Ngày: 28/9/2010 Để tối đa hóa sự thành công của các trang web của bạn, chúng ta cần một định nghĩa “call to action”. “Call to action”  là  nghệ thuật hấp dẫn khách thăm web Continue reading Làm sao để sử dụng “call to action”