Quản lý công việc và thống kê thời gian làm việc với Toggle và Trello

Tích hợp Toggle vào Trello

Bạn đã biết cách tạo và quản lý các task đầu công việc rồi, nhưng bạn không biết làm thế nào để thống kê thời gian làm việc mỗi ngày? Bài viết này sẽ cho bạn thấy phép màu công Continue reading Quản lý công việc và thống kê thời gian làm việc với Toggle và Trello