Chuyện thêm ổ cứng SSD và Caddy bay vào laptop

Theo nguồn tin đáng tin cậy từ GOOGLE, tuổi thọ trung bình ổ cứng HDD là khoảng 6 năm, giờ em HDD 750GB của mình hấp hối muốn ra đi rồi. Mình tính mua thêm cái ổ cứng và Caddy Continue reading Chuyện thêm ổ cứng SSD và Caddy bay vào laptop