Thiết kế dữ liệu với MySQL Workbench 5.2.34

Với công việc quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL, chắc bạn phải biết đến phpMyAdmin – một công cụ có sẵn trong bộ WAMP hoặc XAMP để hỗ trợ người dùng thao tác với MySQL Server qua giao diện nền web trực quan, thay vì sử dụng các dòng lệnh command-line.

Còn hôm nay, nhân dịp xem vài phim demo trong môn học Lập trình ứng dụng Java với CSDL MySQL, tôi muốn giới thiệu với bạn một ứng dụng giúp bạn thao với CSDL MySQL được tạo bởi chính đội ngũ phát triển MySQL, đó chính là MySQL Workbench. Continue reading Thiết kế dữ liệu với MySQL Workbench 5.2.34