Phần mềm VOV bản đồ giao thông

VOV Bản đồ giao thông hiện đã hỗ trợ tất cả các thiết bị chạy trên nền Android 3.0 trở lên. Download tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vov.bandovtis Tổng hợp thông tin từ kênh VOV Giao Thông của đài Tiếng Nói Việt Nam như: các Continue reading Phần mềm VOV bản đồ giao thông