Nhận diện bản thân 2015

Sau nhiều lần trốn tránh thì cuối cùng cuộc đời vẫn đưa thúc đẩy mình tới việc, làm cái khảo sát để phỏng vấn bạn bè xung quanh về cách họ nhìn nhận về “thương hiệu cá nhân” của mình. Và đây là “hậu quả”. Continue reading Nhận diện bản thân 2015