Phân biệt các câu lệnh mysql_fetch

Mọi lập trình viên xuất sắc đều đã từng bắt đầu học những dòng lệnh căn bản. Và chắc hẳn các lập trình viên php cũng đã làm quen với câu lệnh mysql_fetch ngay từ những ngày đầu. Các lệnh Continue reading Phân biệt các câu lệnh mysql_fetch

4 hướng phát triển ứng dụng PHP

Nguồn từ: http://geshan.blogspot.com Dịch bởi: phatchuongit@gmail.com Ngày: 23/9/2010 Tôi đã làm công việc lập trình khá lâu rồi. Tôi còn nhớ khi tôi xây dựng trang web chỉ với HTML, các table. Rồi tôi biết về frames, vân vân. Và Continue reading 4 hướng phát triển ứng dụng PHP