Chuyên đề “Làm việc nhóm với Google Apps”

Bạn đang là sinh viên hay bạn đang là một nhân viên? Bạn hiện là một trưởng nhóm năng động hay là một thành viên nhiệt tình? Chắc hẳn công việc của bạn sẽ có lúc đòi hỏi bạn phải Continue reading Chuyên đề “Làm việc nhóm với Google Apps”