ESTJ – THE GUARDIANS – NGƯỜI GIÁM HỘ

Kết quả bài test tính cách MBTI ngày 5/6/2014 của phatchuongit. Trông cũng có những điểm đung đúng, oai oai, cơ mà nhìn chung quá chời khuyết điểm T.T ESTJ – THE GUARDIANS – NGƯỜI GIÁM HỘ Những người thuộc nhóm Continue reading ESTJ – THE GUARDIANS – NGƯỜI GIÁM HỘ