Shutdown, Hibernate hay Sleep

Những khi đang làm việc với máy tính mà lại có việc bận phải rời máy đi, bạn thường sẽ lựa chọn chế độ tắt máy nào sau đây? Sleep Hirbernate Shutdown Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ Continue reading Shutdown, Hibernate hay Sleep