Dùng Google Takeout trích xuất dữ liệu từ Google Keep chuyển sang Evernote

Trước mình xài Google Keep để track những thứ linh tinh nhỏ nhặt cá nhân như task trong ngày cần làm, thứ gì cần mua, mẹo vặt gia đình… Giờ đang nghĩ tới việc chuyển từ Google Keep sang Evernote Continue reading Dùng Google Takeout trích xuất dữ liệu từ Google Keep chuyển sang Evernote