4 hướng phát triển ứng dụng PHP

Nguồn từ: http://geshan.blogspot.com Dịch bởi: phatchuongit@gmail.com Ngày: 23/9/2010 Tôi đã làm công việc lập trình khá lâu rồi. Tôi còn nhớ khi tôi xây dựng trang web chỉ với HTML, các table. Rồi tôi biết về frames, vân vân. Và Continue reading 4 hướng phát triển ứng dụng PHP