PM W1-01: định nghĩa một dự án

Mình đang theo một khóa học về PM của Coursera (link). Và loạt bài sau mình sẽ ghi nhận lại “Nhật ký tự học” của mình, một là để review kiến thức, hai là để báo cáo sếp và ba Continue reading PM W1-01: định nghĩa một dự án