Nhật ký học Photoshop căn bản

09/06/05/2013

Hôm nay học PTS, làm được vài bài, học được biết thêm mấy cái như là
– Sử dụng kết hợp Marquee Tool, Selection Tool, phép bù trừ để chọn nhanh và tách lọc đối tượng.
– Kết hợp Blending Mode, Brush, Opacity để tạo thêm ánh sáng, màu sắc cho đối tượng.
– Các nút xử lý layer như link giữa các layer, khoá các điểm sáng trong suốt.
– Lọc đối tượng vào Color Range,
– Cách tô màu Gradient, noise tạo sọc.
– Earser Tool để xoá một màu trong ảnh.

Nói chung là đi hết bài 4, giờ chuẩn bị sang bài 5, làm việc với brush.
Mà ngày mai thứ 7 ngày 10/5 cty tổng sơn màu trắng, nên ta chia tay với máy tính…hic..

10/05/2013

Hôm qua bỏ cả buổi làm cái FTP server không xong, chiều vừa đi lấy xe cũng mất vài tiếng, ngồi uống nước.

Hôm nay tiếp tục học PTS trên T3H làm được vài bài, học được biết thêm mấy cái như là:
– Sử dụng kết hợp Marquee Tool, Selection Tool, phép bù trừ để chọn nhanh và tách lọc đối tượng.
– Kết hợp Blending Mode, Brush, Opacity để tạo thêm ánh sáng, màu sắc cho đối tượng.
– Các nút xử lý layer như link giữa các layer, khoá các điểm sáng trong suốt.
– Lọc đối tượng vào Color Range,
– Cách tô màu Gradient, noise tạo sọc.
– Earser Tool để xoá một màu trong ảnh.

Nói chung là đi hết bài 4, giờ chuẩn bị sang bài 5, làm việc với brush. Mà ngày mai thứ 7 ngày 10/5 cty tổng sơn màu trắng, nên ta chia tay với máy tính…hic..

Đi tập thoai, ta chia tay, là lá la

14/05/2013

Đã hoàn thành bài số 5 về công cụ vẽ và brush của Photoshop căn bản, chỉ còn 4 bài nữa thoai là qua illustrator, quá đã :D

Đổi về chỗ mới ngồi trước cửa ra vào, nên cũng hơi nhột nếu có ai đứng sau lưng, nhưng đó cũng là áp lực giúp mình tập trung hơn cho công việc, nhất là việc học tập về đồ hoạ. Hôm nay công ty cúp điện, trưa được sếp mời ăn Lotte, hehe.

17/05/2013

Đã hoàn tất 9 bài của Photoshop cơ bản theo giáo trình MBook của T3H. Dù là có vọc mò biết trước về PTS lâu rồi, nhưng đúng là khi đi theo từng bài như thế này, mới biết rõ hơn, nhất là các phím tắt, thủ thuật..

Keep going on, tiếp tục với Photoshop Nâng cao nào :D

12/06/2013

Đã hoàn tất 11 bài của Photoshop nâng cao. Hè hè, học được nhiều thứ mới lạ, biết được nhiều thủ thuật, phím tắt nhất là trong việc cắt lọc ảnh; các Filter như motion, Bevel & Emboss.. Khá là thú vị.

Bước tiếp theo sẽ là coi các giáo trình như IllustratorMỹ thuật cơ bản, Ý tưởng thiết kế Mỹ thuật ứng dụng.

Leave a Reply