Người cũ


image

Gặp lại người cũ có buồn không
Tay đan, vai sát, nụ môi hồng
Ngược xuôi, thế thời, đời thay đổi
Tình cũ người xưa hóa hư không
– by phatchuongit@

Leave a Reply