Merge nhiều file excel cùng cấu trúc vào một file

Hôm nay nhận tin khách hàng cho một danh sách các file excel đưa thông tin sản phẩm yêu cầu cập nhật. Công việc của mình là xem kiểm tra cấu trúc và làm sạch để sẵn sàng cho dev thực hiện code import database.

Khó khăn đầu tiên là quá trời file, dù cho cấu trúc giống nhau nhưng cũng mất thời gian để xem kiểm tra. Vấn đề đầu tiên là cần merge nó vào một file.

image

Sau một hồi tìm kiếm thì được link này: http://www.oaultimate.com/office/merge-multiple-excel-files-into-a-single-spreadsheet-ms-excel-2007.html

Bài viết này hướng dẫn sử dụng code marco trong excel để xử lý. Cuối bài này bạn M Riza tốt bụng đã chia sẻ công cụ của nhóm bạn này tạo ra và sử dụng trong công việc, dùng để merge nhiều file excel lại với nhau.

https://www.youtube.com/watch?v=HVdBkce83O0

Đã cài và dùng thử, khá là tốt, giải quyết được vấn đề của mình rồi và giờ mình chia sẻ lại với các bạn nhé :D nhớ chia sẻ trên facebook để giúp những người khác nữa ^_^

Download tại:

Tham khảo thêm tại: http://www.oaultimate.com/office/simple-single-sheet-excel-merger-small-files.html

Leave a Reply