Google Drive thay đổi cách sử dụng folder

Hôm nay trong quá trình sắp xếp các thứ linh tinh của CLB Internet do mình tạo ra trong vài năm quá, phát hiện cái tên Google Driver đã thay đổi cách sử dụng thư mục.

Nhớ năm nào một tập tin có thể thuộc nhiều thư mục như kiểu Label (1 tập tin có thể thuộc về nhiều thư mục khác nhau), mình còn đi hướng dẫn khoe làng xóm giúp nó. Giống cái thư mục mình show trong hình nó thuộc thư mục My Drive và Document. Nghĩa là vào thư mục nào cũng thấy tập tin đó, kiểu như lable của email. Còn giờ khi sử dụng chức năng move nó chỉ cho check một thư mục thôi.

Chỉ còn chọn được một folder để chứa tập tin
Chỉ còn chọn được một folder để chứa tập tin

Vấn đề là khi search mà chọn ngay thư mục My Drive thì không search được các tập tin nằm trong thư mục con.

Tuy nhiên, do đồng bộ về Windows ở dạng Folder (1 tập tin chỉ thuộc một thư mục), vì vậy nếu một tập tin thuộc nhiều thư mục như kiểu (label) thì sẽ gặp vấn đề duplicate tập tin/ thư mục đó lên.

p/s: Mình sử dụng syncdocs để đồng bộ dữ liệu thay vì Google Drive tool của nó :3

Ai có biết phần mềm này không ^_^

Leave a Reply