Easter egg trong Clock trên Android

Trong ứng dụng Clock trên Andorid có một số nội dung ẩn thú vị, gọi là trứng phục sinh (Easter egg). Bạn thử xem nhé.

Thao tác như sau:

1) chạy ứng dụng bấm giờ

2) nhấn stop

3) share lên các ứng dụng có hiển thị text như facebook, keep, message..

 

và xem “trứng phục sinh” Easter egge của Google :3

android clock hidden message
android clock hidden message

Leave a Reply