Câu chuyện về cuộc sống của con người

Trong những ngày đầu tiên của thế giới, Trời tạo ra con chó. Trời bảo nó ngồi trước cửa và sủa khi thấy bóng dáng người đi qua. Trời cho chó sống 20 năm. Con chó trả lời “vậy thì tôi phải sủa 20 năm thì lâu quá, tôi sẽ trả 10 năm lại cho ngày, tôi sống 10 năm được rồi”. Trời đồng ý.

Ngày thứ hai, Trời tạo ra con khỉ và bảo nó làm trò vui cho mọi người. Trời cho con khỉ sống 20 năm. Con khỉ nói “sao chán vậy, tôi chỉ xin sống 10 năm và trả 10 năm cho ông.” Trời đồng ý.

Ngày thứ ba, Trời tạo ra con bò và bảo nó giúp người nông ngoài đồng. Trời cho con bò sống 60 năm. Con bò than phiền “cuộc đời khó khăn quá sao tôi phải sống 60 năm ? Tôi sẽ trả ông 40 năm và chỉ sống 20 năm thôi”. Trời đồng ý.

Ngày thứ tư, Trời tạo ra ocn người. Trời cho con người ăn, ngủ, chơi, lập gia đình và hưởng thụ cuộc sống. Trời cho người sống 20 năm. Con người thốt “Sao cơ? Chỉ có 20 năm thôi sao? Vậy tôi sẽ nhận 40 năm của con bò đã trả cho ông, 10 năm của con khỉ đã trả cho ông và 10 năm của con chó đã trả cho ông. Vậy là tôi được sống 80 năm, được chứ?”. Trời đồng ý.

human_life_cycle_by_puputd-d2zn2bg[1]

Đó là lý do mà trong 20 năm đầu của mình, con người ăn chơi và hưởng thụ cuộc sống.
40 năm tiếp theo phải cày cuốc kiếm sống chăm lo cho gia đình.
10 năm tiếp theo phải làm trò vui cho bọn con cháu.
và 10 năm cuối ngồi trước cửa nhà và sủa mỗi khi có người đi ngang.

  • Theo Dr. John C.Maxwell – 12/6/2005

Leave a Reply