Vấn đề quá tải thông tin

Dạo này mình đọc được thuật ngữ “quá tải thông tin”, nhớ hồi học bên TSK, thầy Dũng luôn nói “Cuộc sống là chuỗi những vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra”, quả không sai. Continue reading Vấn đề quá tải thông tin

IELTS – International English Language Testing System

Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế’ (tiếng Anh: International English Language Testing System, viết tắt là IELTS, đọc là /’ielts/) là một bài kiểm tra về sự thành thạo Anh ngữ. Nó được đồng điều hành bởi ba Continue reading IELTS – International English Language Testing System

TOEIC – Test of English for International Communication

TOEIC, viết tắt của Test of English for International Communication, là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế về giao tiếp dành cho người đi làm không phải là dân sử dụng tiếng Anh làm tiếng mẹ đẻ. Bằng chứng Continue reading TOEIC – Test of English for International Communication