Bật post format trong WordPress

Không hiểu sao thời gian gần đây vào post bài trong WordPress nữa không còn thấy cái post format nữa, thì ra tại bọn làm themes nó “dấu”.

Nhớ ngày xưa mỗi khi post bài trên WordPress có thể chọn Format cho bài post đó, có thể là Gallery, Video, Image… mỗi post format sẽ có cách hiển thị riêng. Thời gian sau này post bài không thấy nữa, dù hơi khó chịu những kệ nó luôn, không để ý lắm.

Hôm nay chịu không nổi nữa nên lên google tìm hiểu. Cái themes mình sử dụng nó bảo là không có, bản pro mới có. Nhưng kinh nghiệm cho biết, chắc nó “dấu” ở đâu đó chứ không phải là không làm. Thế là mình lên google cách bật post format trong themes. Và đây là giải pháp.

Mở file functions.php nằm trong thư mục themes đang sử dụng.

Chèn đoạn code sau vào file, có thể đặt ở cuối file.

add_theme_support( ‘post-formats’, array( ‘aside’, ‘gallery’, ‘link’, ‘image’, ‘quote’, ‘status’, ‘video’, ‘audio’, ‘chat’) );

Nhớ like và share nhé <3

Leave a Reply